Een nieuw idee voor de online-verkoop van waterfietsen. Het idee is afkomstig van Discovry Channel TV! Maar wel anders dan men zou denken. Er was een beginnende ondernemer die een idee had voor een waterfiets van ca. vijfduizend Dollar. Extreem  luxe en idioot duur natuurlijk en daardoor onverkoopbaar. Hoe het met het idee is afgelopen weet ik niet. Maar de H2Opoefiets is geboren. Er is nog geen ontwerp en er zijn nog geen mensen die de waterfiets willen maken, maar dat is dan ook het doel van de site. Mensen bij elkaar brengen. Kijk op http://H2OpoeFiets.nl/

Sinds November 2014 heeft de Vanhetgoor Stichting een website met de naam GalMod.NL en GalMod.BE, tevens is er de domeinnaam, Galeries Modernes geregistreerd. Het doel is om te komen tot een online verkoop van kunst. Het is een publiek gerichte site en de financiering van de site moet komen uit de percentages die verkopende kunstenaars gaan afdragen voor de bemiddeling. Naast foto's van de kunst ligt het ook in de bedoeling om screensavers en desktop-pictures aan te bieden. Of dit ter ondersteuning van de verkoop van de kunst gaat gebeuren of als losstaande activiteit is nog niet besloten. 

Voor België: http://www.galmod.be/

Voor Nederland: http://www.galmod.nl

en: http://www.galeriesmodernes.nl/

Er is nog geen logo, en er zijn nog geen contacten gelegd met de middenstand. Het ligt in de bedoeling dat de site meertalig wordt, gezien België tweetalig is en er een grote markt voor kunst buiten Nederland en België ligt. 

Alles ligt nog op schema en begin 2015 wordt Les Galeries Modernes geopend.

TV-Zero is nu de website waarop mensen hun ideeën voor nieuwe tv-programma's kunnen publiceren. Elk nieuw idee wordt geplaatst em daarmee wordt de persoon die het plaatst ook direct beschermd onder de Nederlandse Auteurswet. Er zijn sinds het begin van december 2014 al veel nieuwe ideeën gepubliceerd, maar er zit nog geen klapper tussen. 

De Redactie van Vanhetgoor.com